Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Ogrody Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralna 24/60; 00-892 Warszawa,  KRS 0000863779, NIP 527-293-83-61, REGON 387277032, adres do korespondencji: ul. Ks. Juliana Chrościckiego 87a lok. 1 02-414 Warszawa, KRS 0000670867 NIP 5223087526 REGON 366891656, zwana dalej Administratorem.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ks. Juliana Chrościckiego 87 lok.1, 02-414 Warszawa lub na adres e-mail: biuro@ogrodywlochy.pl

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
  1. w celu przedstawienia oferty i innych czynności marketingowych, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) – (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  1. w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek zawarcia umowy i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.  
 3. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
  1. zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących naszej firmie,
  1. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu nieruchomości Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, o ile zostanie zawarta z nami umowa dotycząca nabycia lokali lub miejsca postojowego. W innym przypadku Twoje dane nie będą nikomu udostępniane.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

Pliki cookies

Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i strony internetowej administratora. Wykorzystywane przez administratora pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Administrator wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE